Hällristning L1978:9320 i Torhamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x0,7 m (Ö-V), bestående av 2 skeppsfigurer, 1 obestämbar figur samt 1 fragment. Skeppsfigurerna är 41-59 cm l, av enkellinjetyp samt med bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 53x26 cm st. Fragmenten består av en linje, 19 cm l. Belägen på en svagt Ö-sluttande häll. (Raä dnr: 3.4.2-2886-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torhamn socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VNV om Raä nr 18:1."
Vill du se flera runstenar i Torhamn socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.130412
Longitud: 15.893157
Lämnings-ID: L1978:9320
Riksantikvarieämbetets ID: Torhamn 203
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Torhamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1978:9320