Hällristning L1978:9304 i Torhamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,5x1,2 m (NÖ-SV), bestående av 3 skeppsfigurer, 1 obestämbar figur, 4 fragment och 5 skålgropar. Skeppen är 27-133 cm l, 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck; 1 av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 57x25 cm st. Fragmenten består av linjer, 13-28 cm l. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på en plan häll. (Raä dnr: 3.4.2-2886-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torhamn socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m N om Raä nr 18:1, på N sidan om stenmur. "
Vill du se flera runstenar i Torhamn socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.130478
Longitud: 15.893283
Lämnings-ID: L1978:9304
Riksantikvarieämbetets ID: Torhamn 206
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Torhamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1978:9304