Hällristning L1978:4489 i Torhamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7x0,7 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 skepp och 13 skålgropar. Skeppet är 38 cm l, fragmentariskt och av enkellinjetyp. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på brant Ö-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torhamn socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Häll på Ö sidan av bergrygg, brant sluttande mot tidigare sankmark. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Torhamn socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.158011
Longitud: 15.892953
Lämnings-ID: L1978:4489
Riksantikvarieämbetets ID: Torhamn 128
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Torhamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1978:4489