Hällristning L1978:4345 i Torhamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,3x0,5 m (NV-SÖ ,) bestående av 1 djurfigur och 4 skålgropar. Djurfiguren är 17x21 cm med helt uthuggen kropp, tvåbent och med stor hornkrona. Kan med stor sannolikhet tolkas som en hjort. Djuret är grunt men mycket distinkt inknackat med alla slagmärken ännu synliga. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Skålgroparna är belägna på hällkant och djuret strax nedanför på hällens släta sydsluttning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torhamn socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränkulle med berg i dagen. Skogsmark."
Vill du se flera runstenar i Torhamn socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.121081
Longitud: 15.82926
Lämnings-ID: L1978:4345
Riksantikvarieämbetets ID: Torhamn 153
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Torhamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1978:4345