Hällristning L1978:2766 i Torhamn
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 13x4 m (NNÖ-SSV), beläget på mot Ö sluttande häll invid mindre sankområde. Området omfattar tre ristningsytor. 1) Hällristning, 3,5x2 m (N-S), bestående av 10 skeppsfigurer, 3 fragment och 3 skålgropar. Skeppsfigurerna är 21-67 cm l, samtliga av enkellinjetyp, varav 4 med bemanningsstreck. Tre skepp har stäv med spiralavslutning. Ett skepp har stäv med djurhuvudform. Ett par av skeppen är ofullbordade? Fragmenten består av raka linjer, 8-18 cm l. Skålgroparna är 3-4 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningarna är belägna på Ö-sluttande häll. 4,2 m SSV härom är: 2) Hällristning, 1,9x1,4 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 skeppsfigurer och 1 skålgrop. Skeppen är 18-94 cm l, samtliga av enkellinjetyp, varav två med bemanningsstreck. Ett skepp har stäv med spiralavslutning. Tre av skeppen är ofullbordade? Ristningen är belägen på ÖSÖ-sluttande häll. 3 m S härom är: 3) Hällristning bestående av 1 skeppsfigur, 15 cm l och av enkellinjetyp. Mycket grunt hugget och ofullbordad? Ristningen är belägen på liten SÖ-sluttande hällkant."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torhamn socken i Karlskrona kommun (Blekinge län).
Vill du se flera runstenar i Torhamn socken eller Karlskrona kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.123084
Longitud: 15.796622
Lämnings-ID: L1978:2766
Riksantikvarieämbetets ID: Torhamn 117
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Socken: Torhamn
Riksantikvarieämbetets information: » L1978:2766