Runristning L1980:6218 i Karlskoga
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida, på ett cementerat parti intill dammvall. Den består av en drakslinga ristad med den urnordiska runraden. Ristningen är nyligen utförd, troligen under vinter/vår 2004. (Dnr 326-3084-2004)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Karlskoga socken i Karlskoga kommun (Örebro län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Brant, NV-sluttande, cementerad klipphäll. Skogsmark."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 3 m Ö om dammvall och Svartälven."
Vill du se flera runstenar i Karlskoga socken eller Karlskoga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.363876
Longitud: 14.587759
Lämnings-ID: L1980:6218
Riksantikvarieämbetets ID: Karlskoga 281
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Karlskoga
Socken: Karlskoga
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:6218