Runsten Sm163, L1959:6307 i Arby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa kuml eptir Bófa ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, återfunnen 1973. Det är ca 1,25 x 0,8 x 0,14 m stort, i röd sandsten. Runhöjd 9 -10 cm. Enligt runverket lyder inskriften:"...resa minnesmärke efter Bove ..." Mitt på den fria ytan är ett kors inristat."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Arby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I Arby kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Upphängt på väggen i vapenhuset."
Vill du se flera runstenar i Arby socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.566785
Longitud: 16.122457
Lämnings-ID: L1959:6307
Riksantikvarieämbetets ID: Arby 68:1
Sveriges runinskrifter: Sm163, (Smålands runinskrifter))
Plats: Arby kyrkogård
Placering: I Arby kyrka.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Ölandskalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Arby
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:6307