Runsten L1957:2731 i Ljungby 🇬🇧
Foto av Runsten L1957:2731 i Ljungby
Foto av Runsten L1957:2731 i Ljungby
Tolkning av runorna
LÀmningens runtext lyder pÄ fornvÀstnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Feitr(?)/Fetr(?) ok Ragna(?) ĂŸau lĂ©tu rista steina eptir VetrliĂ°a(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen stÄr nedanstÄende. (Observera att lÀmnings-beskrivningar ibland kan innehÄlla information om flera fornlÀmningar. De brukar dÄ numreras i texten.)
"Runsten, rödgrÄ granit, synligen 1,45 m hög (nu liggande) och 1m bred men troligen nÄgot större, dÄ kanterna Àr dolda av kalkputs. Runhöjd 8-10 cm. KorsmÀrkt. Enligt SmÄlands runinskrifter lyder inskriften:"fiatr och Ragna (?) de lÀto rista (?) stenarna efter uitlba." UppmÄlad 1979."
Tycker du förkortningarna Àr svÄra att förstÄ? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar hÀr.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ljungby socken i Kalmar kommun (Kalmar lÀn).
TerrÀngen omkring lÀmningen beskrivs i RiksantikvarieÀmbetets register som:
"Inmurad i kyrkvÀgg."
Runstenens GPS-position Àr inte helt exakt. Det kan skilja upp till nÄgra tiotal meter. Om du inte hittar den pÄ angivna koordinater kan du ta hjÀlp av den hÀr ledtrÄden:
"I V tornvÀggen, 1,3 m N om SV hörnet och 1 m över marken."
Samlade faktauppgifter
Uppgift InnehÄll
Latitud: 56.63242
Longitud: 16.168632
LĂ€mnings-ID: L1957:2731
RiksantikvarieÀmbetets ID: Ljungby 21:1
Sveriges runinskrifter: Sm169 (SmÄlands runinskrifter))
Plats: Ljungby kyrka
Placering: I tornets vÀstra vÀgg.
FöremÄl: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: FornlÀmning
Aktuell status: BekrÀftad i fÀlt
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
LĂ€n: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Ljungby
RiksantikvarieÀmbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/63b95296-3dee-4a22-9110-75a43c12e58a