Runsten L1956:2578 i Ryssby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1956:2578 i Ryssby
Foto av Runsten L1956:2578 i Ryssby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Illugi ... br√ļ eptir ... f√ī√įur/br√≥√įur sinn n√Ĺtan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, inmurad i kyrkans östra gavelvägg. Enligt Runverkets rapport från 2005 påträffades stenen i juni 2003, när man undersökte murverket i den år 2000 nedbrunna kyrkan. Då en ny vägg murades, när den brandhärjade kyrkan byggdes upp på nytt, gjordes en avgränsning i väggputsen så att åskådaren kan se att runstenen sitter vågrätt i muren med toppen mot norr. Längden är 1,72 m och bredden är 0,93 m och runornas höjd är 4 cm. Stenens material är sandsten, starkt skadat och missfärgat av brand. Av ristningen återstår huvudet av rundjuret med ett stycke av inskriftsbandet med runinskriftens slut på stenens högra sida, och ett stycke av djurets stjärt med inskriftens början på dess vänstra sida, samt rester av ett runstenskors i ristningsytans mitt. Inskriften lyder "Illuge ... bro efter sin duglige fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ryssby socken i Kalmar kommun (Kalmar län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.801944
Longitud: 16.351781
Lämnings-ID: L1956:2578
Riksantikvarieämbetets ID: Ryssby 164:1
Sveriges runinskrifter: Sm157 (Smålands runinskrifter))
Plats: Ryssby gamla kyrka
Placering: I korets östra mur
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Ryssby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9890ae8a-3821-4ee3-bb18-2c837ad45139