Runristning L1955:5680 i Hagby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning. Vid arkeologisk undersökning år 2014 i Hagby kyrka, påträffades ett fragment av ett runristat gravmonument. Beskrivning saknas. (Raä dnr: 3.4.2-4233-2014)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hagby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Vill du se flera runstenar i Hagby socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.554608
Longitud: 16.176673
Lämnings-ID: L1955:5680
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 147
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5680