Runristning L1955:5680 i Hagby ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1955:5680 i Hagby
Foto av Runristning L1955:5680 i Hagby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning. Vid arkeologisk undersökning år 2014 i Hagby kyrka, påträffades ett fragment av ett runristat gravmonument. Beskrivning saknas. (Raä dnr: 3.4.2-4233-2014)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hagby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.554608
Longitud: 16.176673
Lämnings-ID: L1955:5680
Riksantikvarieämbetets ID: Hagby 147
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Hagby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7ad7ba99-8e65-4e26-a8be-cadfc713230a