Runristning L1955:2158 i Hossmo ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1955:2158 i Hossmo
Foto av Runristning L1955:2158 i Hossmo
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sidohäll till s k Eskilstunakista, del av Sm 166, kalksten, 1,24 x 0,56 m st och 0,09 m tj. Dekorerad med ett kors omgivet av slingor i lågrelief."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hossmo socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vid besiktning 1974 fanns Hossmo 163 uppställda i vapenhuset."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.637107
Longitud: 16.225019
Lämnings-ID: L1955:2158
Riksantikvarieämbetets ID: Hossmo 163
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Hossmo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cfd470bd-cdf8-40ec-8a90-9f5e7b255910