Hällristning L1959:6850 i Arby
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i block, 3x2 m (N-S) och 0,7 mh. På blockets åt NÖ lutande ovansida finns 5 skeppsliknande figurer, 20-60 cm l, 4,5-6 cm br och 1,5-2 cm dj. Dessutom finns 3 älvkvarnar 3-4 cm diam oc h 0,5-1 cm dj. Figurerna finns inom en 1,5x1 m st yta. Blockena beväxta med lava, varför figurerna är svåra att urskilja."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Arby socken i Kalmar kommun (Kalmar län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SV om sämre körväg 16:2, 15 m SV om brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Arby socken eller Kalmar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.574933
Longitud: 16.13149
Lämnings-ID: L1959:6850
Riksantikvarieämbetets ID: Arby 16:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Socken: Arby
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:6850