Runsten Sm122, L1974:9157 i Gränna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn reisti steina þessa eptir Áslak ok eptir Gota, son hans, en Áslakr var bróðir Sveins. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,6 m hög, 1 m bred (20-220 gon) samt 0,2 m tjock. Runhöjden är 0,1 m hög. Enligt Smålands runinskrifter står runstenen på sin ursprungliga plats. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Sven reste dessa stenar efter Åslak och efter Göte, hans son, och Åslak var Svens broder." Uppmålad 1975. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gränna socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Gränna socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.061073
Longitud: 14.505615
Lämnings-ID: L1974:9157
Riksantikvarieämbetets ID: Gränna 45:1
Sveriges runinskrifter: Sm122, (Smålands runinskrifter))
Plats: Uppgränna
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Gränna
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:9157