Runsten L1973:4386 i Rogberga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1973:4386 i Rogberga
Foto av Runsten L1973:4386 i Rogberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketill reisti kuml √ĺessi eptir Leik(?), m√≥√įurbr√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√•svart granit, 2,2 m h√∂g. Vid basen 0,75 m och vid toppen 0,55 m bred (√Ė-V) och 0,2 m tjock. Runh√∂jd 14 cm. Ristningen vetter mot S. Stenen √§r flyttad. Enligt Sm√•lands runinskrifter:"Kjell reste denna v√•rd efter Lek(?), sin morbroder." Uppm√•lad 1966. Uppm√•lad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rogberga socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park framför kyrkan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m √Ė om v√§gsk√§l och 2 m N om v√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.733402
Longitud: 14.281502
Lämnings-ID: L1973:4386
Riksantikvarieämbetets ID: Rogberga 20:1
Sveriges runinskrifter: Sm121 (Smålands runinskrifter))
Plats: Rogberga kyrkogård
Placering: 60 m väster om kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Rogberga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8c513087-9c56-4618-b352-06c223871919