Runsten Sm121, L1973:4386 i Rogberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketill reisti kuml þessi eptir Leik(?), móðurbróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsvart granit, 2,2 m hög. Vid basen 0,75 m och vid toppen 0,55 m bred (Ö-V) och 0,2 m tjock. Runhöjd 14 cm. Ristningen vetter mot S. Stenen är flyttad. Enligt Smålands runinskrifter:"Kjell reste denna vård efter Lek(?), sin morbroder." Uppmålad 1966. Uppmålad 1982."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rogberga socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park framför kyrkan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"32 m Ö om vägskäl och 2 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Rogberga socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.733402
Longitud: 14.281502
Lämnings-ID: L1973:4386
Riksantikvarieämbetets ID: Rogberga 20:1
Sveriges runinskrifter: Sm121, (Smålands runinskrifter))
Plats: Rogberga kyrkogård
Placering: 60 m väster om kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Rogberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:4386