Runsten L1973:2593 i Jönköpings
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,2 m hög, 1 m bred (NNÖ-SSV) och 0,25 - 0,3 m tjock. Runhöjd 10 - 15 cm. Ristning mot Ö. Runstenen är hitflyttad från Slättåkra i Alsheda socken i Östra härad i Jönköpings län. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Helge reste denna sten efter Assur, sin son." Uppmålad 1968. Latexavdrag taget för Vetlanda kulturnämnd 1970."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jönköpings socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"44 m S om korsande gång- och cykelbanor (Ö-V) resp (N-S)och 2 m VNV om gång- och cykelbana samt 19 m Ö om stolpbod, RAÄ-nr 94:5."
Vill du se flera runstenar i Jönköpings socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.781759
Longitud: 14.140505
Lämnings-ID: L1973:2593
Riksantikvarieämbetets ID: Jönköping 3:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Jönköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:2593