Runsten SmNOR2001;25, L1972:6536 i Visingsö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Hana/Hana véli'k/villi'k. §B Í sôkum þat líki hali(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,65 m l, 0,18 m br och 0,09 m tj. Kvartsitisk sandsten med bruna nyanser. Övre del plan och nedra del avslagen. På smalsidorna 16 respektive 9 inhuggna kortkvistsrunor. Runhöjd 9 cm. Preliminär datering: 800-talet. Enligt Nytt om Runer lyder inskriften på baksidan:"henne (el. den) vill jag ..." eller möjligen:"jag vill, att hon (el. den) ..." och inskriften på framsidan lyder:"jag säger, må (han) lägga hällen"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Visingsö socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m S om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Visingsö socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.046881
Longitud: 14.331398
Lämnings-ID: L1972:6536
Riksantikvarieämbetets ID: Visingsö 128:1
Sveriges runinskrifter: SmNOR2001;25,
Plats: Tunnerstad
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörkgrå till grön kvartsitisk sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Visingsö
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:6536