Runristning Sm114, L1974:1488 i Angerdshestra
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Kristus Dominus(?), Kristus konungr(?), Kristus sonr §B iokis skrifaði mik á Ólafs degi ... ... ... Guð mik signi ... §C ... millesimo ducentesimo ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Angerdshestra socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Angerdshestra socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.668858
Longitud: 13.903461
Lämnings-ID: L1974:1488
Riksantikvarieämbetets ID: Angerdshestra 98:1
Sveriges runinskrifter: Sm114, (Smålands runinskrifter))
Plats: Angerdshestra kyrka
Placering: SHM (14119)
Föremål: Stockar
Material: Trä
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Angerdshestra
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:1488