Runristning Sm120, L1973:401 i Lekeryd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jóhan "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift, belägen på sakristiedörrens mitt, runhöjd, 6-7 cm. Enligt Smålands runinskrift är dörrens framsida klädd med järnbleck och fyra runor är anbragda i upphöjt arbete och förutom runinskriften finns en ring 12 cm i yttre diameter med djurhuvuden vid fästet och sick-sackornament. Runorna sitter till vänster snett ovanför ringen och inskriften lyder:"Johan""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lekeryd socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Lekeryds gamla sakristiedörr. Lekeryd kyrka."
Vill du se flera runstenar i Lekeryd socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.772602
Longitud: 14.417959
Lämnings-ID: L1973:401
Riksantikvarieämbetets ID: Lekeryd 22:1
Sveriges runinskrifter: Sm120, (Smålands runinskrifter))
Plats: Lekeryds kyrka
Placering: På sakristiedörren.
Föremål: Bleck på dörr
Material: Järn
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Lekeryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:401