Runristning L1973:3105 i Jönköpings
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift på dörrbeslag. Enligt Smålands runinskrifter förvaras en dörr från Stockaryds gamla kyrka, inv. nr. 9094, med medeltida gångjärnsbeslag i Jönköpings läns museum. Dörren är från 1600-talet och är 1,79 m hög, 1,30 m bred och har tre beslag av vilka det översta och understa är föresedda med ornamentik. Det översta har dessutom en kort runinskrift som lyder:" Jag karl (?)""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jönköpings socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Jönköpings socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.780126
Longitud: 14.175873
Lämnings-ID: L1973:3105
Riksantikvarieämbetets ID: Jönköping 51:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Jönköpings
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:3105