Runristning L1973:3104 i Jönköping 🇬🇧
Foto av Runristning L1973:3104 i Jönköping
Foto av Runristning L1973:3104 i Jönköping
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment från Markestad i Höreda socken, 29 x 15 x 16 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnulv gjorde vården ..... och Sixten, sin broder.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Jönköpings socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.780126
Longitud: 14.175873
Lämnings-ID: L1973:3104
Riksantikvarieämbetets ID: Jönköping 51:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Jönköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/aef9b7b9-e370-4fce-9012-18e1baf2ce93