Runristning Sm123, L1972:6301 i Visingsö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr gerði dyrr þessar lafri. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift på en järnbeslagen dörr, 0,50 m från nederkant och 0,20 m från högerkant. Runorna är ristade på en 0,52 m lång och 0,025 m drakliknande figur av järn. Den är fäst med järnnitar i "ögat" och vid svansen. Enligt Smålands runinskrifter har det yngsta runalfabetet använts och inskriften lyder:"Åsmund gjorde denna dörr ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Visingsö socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På dörren till Brahekyrkans sakristia."
Vill du se flera runstenar i Visingsö socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.034961
Longitud: 14.343397
Lämnings-ID: L1972:6301
Riksantikvarieämbetets ID: Visingsö 33:1
Sveriges runinskrifter: Sm123, (Smålands runinskrifter))
Plats: Brahekyrkan
Placering:
Föremål: Dörrbeslag
Material: Järn
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Visingsö
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:6301