Runristning SmSmK2002;208, L1972:5451 i Visingsö
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Visingsö socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Visingsö socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.035296
Longitud: 14.343837
Lämnings-ID: L1972:5451
Riksantikvarieämbetets ID: Visingsö 123:1
Sveriges runinskrifter: SmSmK2002;208,
Plats: Brahekyrkan
Placering:
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Visingsö
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:5451