Runristning L1970:3844 i Skärstad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, på kvarnsten, 0,4 m diam, 0,04-0,05 m tj med mitthål, 0,06 m diam. Kvarnstenen har på ena sidan 3 runtecken inristade, se skiss i skannat bokuppslag."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Skärstad socken i Jönköping kommun (Jönköpings län).
Vill du se flera runstenar i Skärstad socken eller Jönköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.858313
Longitud: 14.306944
Lämnings-ID: L1970:3844
Riksantikvarieämbetets ID: Skärstad 242
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Jönköping
Socken: Skärstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1970:3844