Runsten U92, L2017:9008 i Järfälla
Även känd som Viblestenarna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Knútr í Víkhúsum lét stein rétta ok brú gera eptir fôður ok móður ok brœðr sína ok systur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, h, 1,8 m, br 1,4 m, tj 0,5 m. Ristningen på V sidan.Runhöjd 7-8 cm. Stenen lutar svagt mot Ö. 33 m V 40cg S om nr 1och 16 m C om gångväg och 21 m S om SÖ hörnet av flygelbyggnadär: 2) Runsten, h 1,76 m, br 1,20 m, VNV-ÖSÖ, tj 0,75 m.Ristningen på SSV sidan. Runhöjd 10cm. Båda stenarna harflyttats, enligt olika uppgifter flera gånger. De har stått iVibble bys gärde, nr 1) (U92) sägs även ha stått vid en bro ellerett vad vid ån mellan Viksjö och Jakobsbergs folkhögskola, ditbåda stenarna flyttades år 1920 eller 1926. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park. Måttlig S-sluttning av moränbunden höjd. Tomtmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) Ca 28 m S Jakobsbergs huvudbyggnader S gavel, och 9 m Ö gångväg(N-S)"
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425683
Longitud: 17.829437
Lämnings-ID: L2017:9008
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 1:1
Sveriges runinskrifter: U92, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vible
Placering: I Jakobsbergs park.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Viblestenarna -
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9008