Runsten U89, L2017:8737 i Järfälla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Helga ok Holmfríðr létu reisa stein þenna eptir Holmfast, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Nr1) Runsten, ljusgrå gnejs, 1,1 m h, 0,8 m br (N-S) och 0,3 m tj.Runhöjd 7-10 cm. Ristningar vetter mot V. 1,3 m S 10cg V om nr 1Nr 2) Runsten, fragmentarisk mörkgrå granit, 1,5 m h, 0,5 m br(N-S) och 0,4 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningar vetter mot V.Enligt 1600-talsuppgifterstod stenarna "inom en krets av mindre,runda stenar". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant. Avsats med berg i dagen i SÖ änden av bergrygg (NV-SÖ)och NV kanten av odlad dal. Hagmark"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 1 m Ö om väg, (N-S) och 10 m ÖNÖ om möte väg och cykelväg"
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.401389
Longitud: 17.843376
Lämnings-ID: L2017:8737
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 41:2
Sveriges runinskrifter: U89, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skälby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8737