Runristning L2017:9667 i Järfälla
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i häll, ca 0,8x0,7 m (NNV-SSÖ), bestående avbandslingor hopflätade enligt vidstående figurskiss. Runorna är4-7 cm h. Ca 75 m NV om nr 1 och 110 m Ö 15cg N om vägskäl är: 2)Sentida ristning. Inom en ca 1x0,5 m (NNV-SSÖ) st lutandeberghällyta är inhugget 5-6 rader med vanliga bokstäver: "Jag ärlivets bröd" på olika språk. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1) Krön av liten utlöpare på SV delen av bergshöjd. 2) På mot VSV,låg hällsida på NV delen av samma berghöjd. Skogsmark"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 110 m NÖ om väg och 135 m SÖ om väg"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning L2017:9667 i Järfälla:
"Sannolikt utförda av Albin Tenglet före 1940 enl. M. Nilsson,Ryttarstugan. Jfr nr 158 och 168. Tel. 0758-55517 el. 50474. T"
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.467414
Longitud: 17.811383
Lämnings-ID: L2017:9667
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 160:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9667