Runristning L2017:9587 i Järfälla
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Soldattorp, knuttimrat. 15 m SÖ om nr 1 är: 2) Vägbank, ca 25 ml (NNV-SSÖ), 6 m br och 0,3 m h. Övertorvad. Ansluter i SÖ motlandsväg, övergår i NV i körväg (uppfartsvägtill bostadshusen),fortsätter på andra sidan gamla Enköpingsvägen som lokal körväg(gata) och avslutas i N i övergiven vägstump (se nr 172), somansluter till gamla riksväg 12. Se även nr 176 mellanBolindervallen och E18. 10-15 m ÖNÖ om nr 1 och i trädgård är: 3)Runristning, sentida, i block, ca 0,5-0,6 m st, med inhuggenrunslinga, dock utan runor. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dalgång (NÖ-SV) mellan bergshöjder. Tomtmark"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning L2017:9587 i Järfälla:
"3) Enl. M Nilsson, Rytterstugan, utförd av Albin Tenglet. Jfr nr158, 160 och 168!. T"
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.468255
Longitud: 17.808657
Lämnings-ID: L2017:9587
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 163:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9587