Runristning L2017:9436 i Järfälla
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Stentida ristningsyta, ca 0.7x0.6 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ettcirkelrunt band ovanpå ett kors. Korset är 68 cm h och 57 cm br,korsarmarnas bredd är 12 cm. Dessa sticker ut utanför cirkelnupptill 7 cm och nedtill 14 cm samt 4 cm kpå sidorna.Cirkelbandet har en yttre diameter av 47 cm och en inre av 31 cm.Totalt innehåller ristningen 41 olika runtecken, varav 19 påkorsarmarna och 22 i bandet enligt figur i inv boken. Figurer ochtecken är imålade med vit färg. Nederst i korsets stam ärristarens signatur. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hällyta uppe på den högsta N delen av flack bergsrygg (NNV-SSÖ).Skogsmark ( mestadels tallskog)."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"70 m ÖNÖ om gångstig och ca 75 m SÖ om raä nr 168, Ms."
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.470754
Longitud: 17.820453
Lämnings-ID: L2017:9436
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 395:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9436