Hällristning U90, L2017:8833 i Järfälla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Véfríðr lét hôggva helli þessa eptir bróður sinn Þerf, ok Mundi at mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i fast häll, upptagande en yta ca 1,60+1,25 m. Runhöjdca 7-8 cm. Ristningen vetter mot N. Färgen nästan helt borta.Nedriven upplysningsskylt. 2) "Uthi Säby skoug en runsteen".Avser troligen samma ristning som nr 1. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N foten av kalkbergsklack. Skogsmark. Gles blandskog. Berghäll,nedre N kanten"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om trädgårdsodling (Ö-V). 1 m S om strövstig"
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425604
Longitud: 17.860472
Lämnings-ID: L2017:8833
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 103:1
Sveriges runinskrifter: U90, (Upplands runinskrifter)
Plats: Säby
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare: Olev (A); Fot 2 (A); Ärnfast (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:8833