Hällristning U86, L2017:9507 i Järfälla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveinn lét rista rúnar eptir Þorbjôrn, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i fast häll, 1,7 m l (NV-SÖ) och 0,85 m br. Runhöjd6 cm. Ristningen vetter mot NV. Belägen på mot NV sluttandeberghäll, ca 0,7 m från hällspetsen. Övergång i grästorv. Förslagtill åtgärder: Skyltad och imålad. På samma höjd som nr m stodenligt Dybeck en fragmentarisk 2) Runsten, "S om Krusbacka, innei skogen". Ej återfunnen 1980.Ändring. Dnr 7855/72 Rengjord ochuppmålad 1972.T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Järfälla socken i Järfälla kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N kanten av flack, mindre berghöjd intill och S om bäck och S omsidodalgångar. hagmark fd, golfbana"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m S bäckkrök på slät mark N om berg. N-änden av åkerholme m(odlad mark) omkring nu golfbana, närmast plan"
Vill du se flera runstenar i Järfälla socken eller Järfälla kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.399149
Longitud: 17.819901
Lämnings-ID: L2017:9507
Riksantikvarieämbetets ID: Järfälla 209:1
Sveriges runinskrifter: U86, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skylsta
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Järfälla
Socken: Järfälla
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9507