Runsten Sm152, L1957:5351 i Mörlunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... gerði(?) ... eptir Herjulf(?), fôður sinn, ok Ôzur/Ásu ok Ingigerði/Ingigerðr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment. Nr 1: 0,5 x 0,3 m, runhöjd 12 cm. Nr 2: 0,9 x 0,8 m, runhöjd 12 cm. Nr 3: 0,7 x 0,5 m, runhöjd 12 cm. Inmurad i 2,0 x 1,3 m stor sten med betong. Runstensfragmenten kommer ursprungligen från St Sinnerstad. Runstensfragmenten ursprungligen funna i åker nära gravfältet, Raä nr 27. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...gjorde ... efter Härjulv (?), sin fader, och Assur (el. Åsa) och Inger." På kyrkogården finns 2 st kisthällar hårt vittrade."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mörlunda socken i Hultsfred kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m VNV om kyrkvägg."
Vill du se flera runstenar i Mörlunda socken eller Hultsfred kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.318393
Longitud: 15.8534
Lämnings-ID: L1957:5351
Riksantikvarieämbetets ID: Mörlunda 33:1
Sveriges runinskrifter: Sm152, (Smålands runinskrifter))
Plats: Sinnerstad
Placering: Vid kyrkan.
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Hultsfred
Socken: Mörlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:5351