Runsten Hs11, L1951:3544 i Hög
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Véfastr lét reisa stein þenna eptir Odda, fôður sinn. Guð hjalpi sálu hans. Þeir môrkuðu rúnar, Ôlvir ok Brandr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,9 m hög, 0,6 m bred vid basen och 0,38 m tjock vid basen (upptill 0,4 m bred och 0,25 m tjock) Runslingans bredd 8-10 cm. Ristningen vetter mot V. Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, står Hs 11 söder om gångvägen och påträffades 1702 då den var inmurad i östra gavelmuren till kyrkan. Den murades in igen, nu i östra stigluckan. 1951 togs den loss därifrån och restes på sin nuvarande plats. Enligt Marit Åhlén lyder inskriften: "Vigfast lät resa denna sten efter Udde, sin fader. Gud hjälpe hans själ. De ristade runorna, Alver och Brand.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hög socken i Hudiksvall kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkvall."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m V 10 grader N om NV hörnet av kyrkan och 1,4 m V om kyrkogårdsmur. 12 m S om Hs 12 ligger Hs 11. "
Vill du se flera runstenar i Hög socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.766288
Longitud: 17.040223
Lämnings-ID: L1951:3544
Riksantikvarieämbetets ID: Hög 47:2
Sveriges runinskrifter: Hs11, (Hälsinglands runinskrifter))
Plats: Högs kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Alver och Brand (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hög
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:3544