Runsten L1951:3364 i Hälsingtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L1951:3364 i Hälsingtuna
Foto av Runsten L1951:3364 i Hälsingtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir Þorstein, son ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,1 m hög, 0,7m bred (360 gon - 160 gon) och 0,15 m tjock. Runhöjd 0,12 m. stenen imålad. Ristningsytan mot Ö. Stenen låg tidigare vid sockenstugodörren. Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 41, lyder inskriften "...efter Torsten,...son...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hälsingtuna socken i Hudiksvall kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkbacke"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m 70 gon om byggnad och 4 m 390 om byggnads Ö hörn "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1951:3364 i Hälsingtuna 🇬🇧:
"Enligt en gammal tradition (Ståhle 1960) skall stenen tidigare ha stått vid en gård, Östermo, som sjunkit ned i marken (se RAÄ nr 194) "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.754563
Longitud: 17.079813
Lämnings-ID: L1951:3364
Riksantikvarieämbetets ID: Hälsingtuna 8:1
Sveriges runinskrifter: Hs9 (Hälsinglands runinskrifter))
Plats: Hälsingtuna kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hälsingtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d9679db9-e500-416f-a93b-b8bfbe5fc2cf