Runsten L1951:3363 i Hälsingtuna 🇬🇧
Foto av Runsten L1951:3363 i Hälsingtuna
Foto av Runsten L1951:3363 i Hälsingtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P ... rúnar, sonr Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá Hróðmar en ... ... ... En Brúsi Ásbjarnar sonr fáði rúnar þessar. ... ráða(?). §Q ... Álfrúnar(?), sonr Lina, stein þenna ... sem sunnan í ... ... ... ... stein þenna eptir sonu sína þrjá Hróðmar en ... ... ... En Brúsi Ásbjarnar sonr fáði rúnar þessar. ... ráða(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 3,5 m hög och intill 2,5 m bred (NV-SÖ) och 0,25 m tjock. Ristningsyta mot SV. Runhöjd 0,13 m. Runskriften (hälsingerunor) nednött. Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 42, lyder inskriften:"Och Bruse, Åsbjörns son, ristade dessa runor." och "...denna sten efter sina tre söner...", "...Lines son, denna sten..." och "...som söderut i...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hälsingtuna socken i Hudiksvall kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om gräns för kyrkogård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.754031
Longitud: 17.08057
Lämnings-ID: L1951:3363
Riksantikvarieämbetets ID: Hälsingtuna 7:1
Sveriges runinskrifter: Hs10 (Hälsinglands runinskrifter))
Plats: Hälsingtuna kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granatådergnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hälsingtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/88a829de-2049-4bf8-8e76-0d356b03683a