Runsten Hs12, L1951:3179 i Hög
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Guðnjótr Þóru(?) sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, Ásbjôrn ok at Guðlaf. §Q Guðnjótr Þrós sonr lét rétta stein þenna ok brú gerði eptir brœðr sína, Ásbjôrn ok at Guðlaf. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,54 m hög, 0,6 m bred vid basen och 0,4 m tjock vid basen (upptill 0,25 m bred och 0,3 m tjock). Runslingans bredd 8-10 cm. Ristningen vetter mot V. (Stavlösa runor, Hälsingerunor). Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 42 f, lyder inskriften"Gudnjut, Toras(?) son, lät resa denna sten och gjorde bron efter sina bröder Åsbjörn och efter Gudlev." Marit Åhlén menar att stenen och bron som nämns i inskriften varit belägna vid Hornån, strax söder om Högs kyrka."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hög socken i Hudiksvall kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkvall."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m V 10 grader N om NV hörnet av kyrkan och 1,4 m V om kyrkogårdsmur. Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27, s. 42, står runstenen vid västra ingången till kyrkogården, ca 12 m söder om Hs 11. "
Vill du se flera runstenar i Hög socken eller Hudiksvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.766423
Longitud: 17.040209
Lämnings-ID: L1951:3179
Riksantikvarieämbetets ID: Hög 47:1
Sveriges runinskrifter: Hs12, (Hälsinglands runinskrifter))
Plats: Högs kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hudiksvall
Socken: Hög
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:3179