Runsten L1950:1529 i Njutånger 🇬🇧
Foto av Runsten L1950:1529 i Njutånger
Foto av Runsten L1950:1529 i Njutånger
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning, rödaktig granit, klumpsten, 2,5x 2 m och 1,4 m h. Ristningen vetter mot NÖ och ristningsytan är 1,8 m h och 0,65 m br. Runhöjd 6,5-8 cm. Runristningen består av, förutom runtecken, två män i en båt, ett soltecken och årtalet 1950 som enl tidigare uppgift ska vara inristat men som är svårupptäckt. Runtexten som ska vara på SSÖ sidan har ej återupptäckts. Texten tolkas: "Gustaf auk airik giorti båtar. Ainar risti stain här. För ytterligare information om inskriften se det inscannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Njutånger socken i Hudiksvall kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogstomt hörande till boningshus. Övervägande barrskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m 130 gon om lada, 18 m 330 gon om å, 63 m 240 gon om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.603706
Longitud: 17.057417
Lämnings-ID: L1950:1529
Riksantikvarieämbetets ID: Njutånger 54:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hudiksvall
Socken: Njutånger
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e73a1913-b0b0-4460-a6b4-73429f229bba