Runsten L2017:9899 i Huddinge ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2017:9899 i Huddinge
Foto av Runsten L2017:9899 i Huddinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, ca 1,8 m h, 0,75 m br och 0,4 m tj. Av grovkornig gnejs. P√• NV-sidan √§r ett borrh√•l. Stenen √§r fastnitad vid mor√§nblocket med tv√• j√§rnkrampor. Se √§ven RA√Ą-nr Huddinge 191:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Huddinge socken i Huddinge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mor√§nrygg med bergknallar S√Ė-sluttning, tomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 3,5 m SS√Ė om landsv√§gskant, SV om och intill mor√§nblock."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.229127
Longitud: 18.073015
Lämnings-ID: L2017:9899
Riksantikvarieämbetets ID: Huddinge 55:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Huddinge
Socken: Huddinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c889d41e-4cfb-4c1a-b9d2-8f0a536753c5