Runsten L2016:899 i Huddinge ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2016:899 i Huddinge
Foto av Runsten L2016:899 i Huddinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Geirfastr(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gnejs, ca 0,7 m l, 0,2 m tj och 0,4 m br p√• bredaste st√§llet. Runslingans bredd √§r ca 9 cm. Stenen ligger l√∂st p√• marken. Texten b√§r svaga sp√•r av im√•lning med r√∂d f√§rg. Se inskannat bokuppslag under Referenser f√∂r runavskrift. Ca 11 m NN√Ė om runstensfragmentet l√§r man ha funnit ett "dolkskaft" av metall, ca 1,5 dm l och ca 0,3 dm i diam, oval genomsk√§rning. F√∂rem√•let inl√§mnat till SHM genom en √∂verl√§kare i Huddinge."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Huddinge socken i Huddinge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg med berg i dagen. S-sluttning."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om och intill S√Ė h√∂rnet av liten √•ker."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.178976
Longitud: 18.064721
Lämnings-ID: L2016:899
Riksantikvarieämbetets ID: Huddinge 71:1
Sveriges runinskrifter: Sö378 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lisma
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Huddinge
Socken: Huddinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f81bf052-1423-495a-934d-cf58dc07708d