Runsten L2016:876 i Huddinge ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som √Ögestastenen
Foto av Runsten L2016:876 i Huddinge
Foto av Runsten L2016:876 i Huddinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ě√≥rir ok Sveinn ... stein ... ... f√ī√įur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, eventuellt, uppgift om. I √Ögesta gamla bro skall enligt uppgift ett runstensfragment fr√•n en s√∂nderspr√§ngd runsten (RA√Ą-nr Huddinge 55:1) finnas."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Huddinge socken i Huddinge kommun (Stockholms län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I √Ögesta gamla bro."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.229862
Longitud: 18.073859
Lämnings-ID: L2016:876
Riksantikvarieämbetets ID: Huddinge 191:1
Sveriges runinskrifter: Sö301 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: √Ögesta bro
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare: Halvdan (A)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: √Ögestastenen
Län: Stockholms
Kommun: Huddinge
Socken: Huddinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/63617003-dac6-402c-9b36-1c62774260bd