Hällristning L2016:837 i Huddinge 🇬🇧
Även känd som Glömstahällen
Foto av Hällristning L2016:837 i Huddinge
Foto av Hällristning L2016:837 i Huddinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sverkir lét brú gera eptir Eringunni, móður góða. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, i berghäll. Hällen lutar ca 30º. Ristningen vetter åt N, är 1 m hög, 0,9 m br och ligger ca 0,6 m ovan marken. Den är anbragt i en cirkelformig slinga, ca 10 cm br. I slingans övre inre kant finns ett enkelt kors. Tolkning av texten: "Sverker lät göra bron efter Ärengunn, (sin) moder goda". Upptäckt 1928. Uppmålad 1934, imålningen delvis bortfrätt. Över hällen rinner en källåder. Skyltad av Huddinge Hembygdsförening."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Huddinge socken i Huddinge kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll, vid foten av bergshöjd. Åkerkant"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 1 m S om dikeskant. Ca 25 m Ö om väg (Gamla Tullingevägen)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.234716
Longitud: 17.914609
Lämnings-ID: L2016:837
Riksantikvarieämbetets ID: Huddinge 24:1
Sveriges runinskrifter: Sö300 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Glömsta
Placering:
Föremål: Berghäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Glömstahällen
Län: Stockholms
Kommun: Huddinge
Socken: Huddinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/805fc56d-0498-4da7-b177-07d173515bc3