Runristning L1990:8782 i Höör 🇬🇧
Foto av Runristning L1990:8782 i Höör
Foto av Runristning L1990:8782 i Höör
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Marteinn mik gerði. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på dopfunt. Texten tolkas: Mårten gjorde mig."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Höör socken i Höör kommun (Skåne län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.931211
Longitud: 13.550219
Lämnings-ID: L1990:8782
Riksantikvarieämbetets ID: Höör 160:1
Sveriges runinskrifter: DR332
Plats: Höörs kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Höör
Socken: Höör
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8e20da77-2cbb-44ae-878b-f9b1b9c636cc