Runsten Sm154, L1958:7341 i Högsby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigtryggr lét setja stein þenna eptir Halfdan, fôður sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,05 m h, 0,25 m b och 0,15 m tj. Runhöjd 12 cm. Runor ristade på 2 av stenens sidor. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Sigtrygg lät sätta denna sten efter Halvdan, sin fader. Gud hjälpe ..." Tidigare uttagen ur tornets S vägg 1965 i samband med kyrkorestaurering och ställdes upp till höger om ingångsdörren med hela texten synlig. Ytterligare en runsten skall ha funnits i Högsby kyrka. Denna är försvunnen, "sannolikt förstörd eller inmurad vid ombyggnaden 1774"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Högsby socken i Högsby kommun (Kalmar län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus. Fastsatt mot väggen i vapenhusets SÖ hörn med en järnkrok. "
Vill du se flera runstenar i Högsby socken eller Högsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.164678
Longitud: 16.024103
Lämnings-ID: L1958:7341
Riksantikvarieämbetets ID: Högsby 20:1
Sveriges runinskrifter: Sm154, (Smålands runinskrifter))
Plats: Högsby kyrka
Placering: Nu i vapenhuset.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Högsby
Socken: Högsby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:7341