Runsten Sm155, L1957:597 i Långemåla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Oddi lét setja ... fôður sinn. Guð/góðan ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rest av, 0,63 m hög 0,35 m bred (NÖ-VSV) och 0,1 m tjock. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter åt SÖ. Flyttad till platsen. Påträffad ca 500 m S om den nuvarande uppställningsplatsen i en mosse. Enligt Smålands runinskrifter hittades stenen 1936 och ställdes först upp i en ekdunge i närheten av fyndplatsen, lutad mot ett träd. Först senare fördes den till sin nuvarande plats och sattes ner i jorden. Innan stenen restes, kunde dess totala höjd fastställas till 102 cm. Inskriften lyder:"Udde lät sätta ... sin fader. Gud ...". Uppmålad 1992."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Långemåla socken i Högsby kommun (Kalmar län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m NÖ om ingången till hembygdsgårdens manbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Långemåla socken eller Högsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.093483
Longitud: 16.155621
Lämnings-ID: L1957:597
Riksantikvarieämbetets ID: Långemåla 20:1
Sveriges runinskrifter: Sm155, (Smålands runinskrifter))
Plats: Bötterum
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Högsby
Socken: Långemåla
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:597