Runsten L1950:4605 i Torsåker
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 0,25x0,25 m och 0,1 m tj. Avslagen. Funnen vid rivning av gammalt brygghus omkring 1930. Stenen låg i grunden på brygghuset. Brygghuset låg ca 15 m från sjökanten, nära en plats som använts vid utlastning av järn från traktens hyttor. I skärningsytan är inristat några otydliga tecken, ifyllda m grön färg. Enligt Gästriklands runinskrifter består ristningen av 7 tecken varav 4 är runliknande. Stenen är nu placerad i en blomsterrabatt längs boningshusets V långsida. För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.535733
Longitud: 16.545189
Lämnings-ID: L1950:4605
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:4605