Runsten Gs7, L1950:3950 i Torsåker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"-uiri rétti stein þenna at Guðbjôrn, bróður sinn ... kuta var móðir Guðmundar. ... Guðmundr druknaði. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå kalksten, 2,1 m hög, 1,2 m bred (SV-NÖ) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd 6-8 cm. Står lutad mot N väggen. Enligt Gästriklands runinskrifter står runstenen sedan 1949 uppställd i vapenhuset i tornets bottenvåning fasklamrad vid norra väggen. Det finns en kvinnofigur som är 33 cm hög på ristningen. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "... uppreste denna sten efter Gudbjörn, sin broder ... Gudda(?) (Gutta?) var Gudmunds moder. Gudmund drunknade.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus"
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.509045
Longitud: 16.469949
Lämnings-ID: L1950:3950
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 52:1
Sveriges runinskrifter: Gs7, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Torsåkers kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå sandsten
Runristare: Åsmund (L)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:3950