Runsten Gs8, L1950:3362 i Torsåker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásmundr ... ... Hann var vestr út á Englandi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfagment, 0,9 x 0,7 m stor och 0,1 m tjock. Runornas höjd är 6-9 cm. Runstensfragmentet återfanns 1927 nedsjunken i jorden S om kyrkan och är enligt SBF Jansson troligen flyttad från Väster Hästbo (se artikel från Gästrikland 1977). Enligt Gästriklands runinskrifter utgör stycket runstenens nedre del och är av gråröd sandsten. Enligt Gästriklands runinskrifter lyder inskriften: "Åsmund ... Han var västerut i England...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus NÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.509049
Longitud: 16.469984
Lämnings-ID: L1950:3362
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 52:2
Sveriges runinskrifter: Gs8, (Gästriklands runinskrifter))
Plats: Västra hästbo
Placering: I Torsåkers kyrka.
Föremål: 2 fragment av runsten
Material: Gråröd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:3362