Runsten L1950:3361 i Torsåker
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfagment, 0,28 x 0,15 m stor och 0,05 m tjock. Runornas höjd är 7 cm. Fragmentet hittades 1943 av lantbrukaren Erik Eriksson på hans tomt, Väster Hästbo nr 10. Enligt Gästriklands runinskrifter är fragmentet Torsåker 52:2 och Torsåker 52:3 delar av samma runsten. Detta stycke har tillhört stenens övre annars förlorade del."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus "
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.509036
Longitud: 16.469978
Lämnings-ID: L1950:3361
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 52:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:3361