Hällristning L1950:5082 i Torsåker
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida runristning i block, 1,5x1,5 m och 1,5 m h. Ristningsytan vetter mot V och är 0,7 m h och 0,8 m br. Runristningen består av en slinga m 10-12 cm h runor. Ristningen är utförd på 1880-talet. För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Torsåker socken i Hofors kommun (Gävleborgs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag NV-sluttning på V delen av udde utskjutande i sjö. Skogsmark. Lövskog."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m SSÖ om vik."
Vill du se flera runstenar i Torsåker socken eller Hofors kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.558469
Longitud: 16.281417
Lämnings-ID: L1950:5082
Riksantikvarieämbetets ID: Torsåker 364:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Hofors
Socken: Torsåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1950:5082