Runsten Vg153, L1966:6841 i Fölene
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn reisti stein þenna ..., son sinn, harða góðan dreng. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit 1,6 m hög, 0,9 m bred (N-S) och 0,2-0,25 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Inskrift mot den åt V vettande släta sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter är den ursprungliga platsen för runstenen inte känd, men man vet att stenen i sen tid blev inlagd i kyrkans grundmur jäms med markytan i korets sydöstra hörn. Den uttogs och restes invid sakristieväggen 1937. Sin nuvarande placering erhöll stenen i samband med återupptäckten och restaureringen av Fölene 3:1 (Vg 154). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Björn reste denna sten (efter) ..., sin son, en mycket dugande ung man.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fölene socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På kyrkogården 1m V om kyrkan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Enligt Västergötlands runinskrifter står stenen placerad omedelbart till höger om ingången till kyrkan och på andra sidan ingången står Fölene 3:1 (Vg 154). "
Vill du se flera runstenar i Fölene socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.085052
Longitud: 12.971951
Lämnings-ID: L1966:6841
Riksantikvarieämbetets ID: Fölene 3:2
Sveriges runinskrifter: Vg153, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Fölene kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Fölene
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:6841