Runsten Vg154, L1966:6235 i Fölene
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásfríðr reisti stein þenna eptir Ásgeir, harða góðan dreng, bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, mörk granit 1,6 m hög, 0,4-0,8 m bred (N-S) och 0,1-0,2 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Inskrift på den mot V vettande släta sidan. Enligt Västergötlands runinskrifter är ramlinjerna grundare än inskriften, som är djup och tydligt huggen och lyder:"Åsfrid reste denna sten efter Asger, en mycket dugande man, sin make"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fölene socken i Herrljunga kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På kyrkogården 1 m V om kyrkan. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m S 10 grader V om kyrkans NV hörn. Enligt Västergötlands runinskrifter står stenen placerad omedelbart till vänster om ingången till kyrkan och på andra sidan ingången står Fölene 3:2 (Vg 153). "
Vill du se flera runstenar i Fölene socken eller Herrljunga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.085123
Longitud: 12.971939
Lämnings-ID: L1966:6235
Riksantikvarieämbetets ID: Fölene 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg154, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Fölene kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Herrljunga
Socken: Fölene
Riksantikvarieämbetets information: » L1966:6235